C U P R I N S

Introducere

6

1 Direcţii de dezvoltare ale maşinilor circulare de tricotat cu un cilindru

8

2 Elemente generale privind maşinile circulare cu un cilindru

18

2.1. Clasificarea maşinilor circulare cu un cilindru

18

2.2. Caracteristicile tehnice ale maşinilor circulare cu un cilindru

20

2.3. Construcţia mecanismului de formare a ochiurilor de la maşinile circulare cu un cilindru

24

2.3.1. Organele de formare a ochiurilor

25

2.3.2. Construcţia sistemului de tricotare

44

2.3.2.1. Perfecţionarea sistemului de came de acţionare a acelor

44

2.3.2.2. Perfecţionarea sistemului de came de acţionare a platinelor

58

3 Tehnologii de tricotare pe maşini circulare cu diametru mare

61

3.1. Metoda convenţională

61

3.2. Metoda acelor cu zăvor

64

3.3. Metoda mişcării relative ac-platină

69

3.3.1. Soluţia Mayer & Cie

72

3.3.2. Soluţia Jumberca

78

3.3.3. Soluţia Monarch - Fukuhara

80

4. Maşini circulare cu un cilindru pentru producerea tricoturilor cu fire suplimentare

de căptuşeală

83

4.1. Maşini circulare pentru tricot glat cu fir de căptuşeală

86

4.2. Maşini circulare pentru tricot glat vanisat cu fir de căptuşeală

93

4.2.1. Maşini convenţionale pentru tricot glat vanisat cu , fir de căptuşeală

95

4.2.2. Maşini moderne pentru tricot glat vanisat cu fir de căptuşeală

97

4.2.2.1. Maşina SVF 2

98

4.2.2.2. Maşina SBF 296

103

4.2.2.3. Maşina FX - DF3

110

5. Maşini circulare cu un cilindru pentru producerea i tricoturilor pluş

118

5.1. Maşini pentru producerea tricotului pluş normal - pe o 1 singură parte - buclat

120

5.1.1. Maşini convenţionale pentru producerea tricotului pluş normal - pe o singură parte

buclat

120

5.1.2. Maşini moderne pentru producerea tricotului pluş normal - pe o singură parte - buclat

125

5.1.2.1. Maşina MKPL 2

129

5.1.2.2. Maşina MCPE

136

5.1.2.3. Maşina APL

142

5.2. Maşini pentru producerea tricotului pluş normal - pe o singură parte - tăiat

151

5.2.1. Maşina LCP

152

5.2.2. Maşina SPS

156

5.3. Maşini pentru producerea tricotului pluş normal - pe o singură parte - buclat şi tăiat

160

5.4. Maşini pentru producerea tricotului pluş normal pe ambele părţi - buclat

163

5.5. Maşini pentru producerea tricotului pluş inversat - pe o singură parte - buclat

169

6. Maşini circulare cu un cilindru pentru producerea tricoturilor vanisate

171

6.1. Cerinţe constructiv- tehnologice privind producerea tricoturilor vanisate

171

6. 2. Soluţii de principiu ale sistemului de tricotare pentru producerea tricoturilor vanisate

178

6.2.1. Producerea tricotului vanisat (simplu)

178

6.2.2. Producerea tricotului vanisat prin flotare

180

6.2.3. Producerea tricotului vanisat prin schimbare, în raport 1:1

189

7. Maşini cu un cilindru cu selectare individuală

194

7.1. Maşini cu selectare mecanică

194

7.1.1. Maşina SJM 3

195

7.1.2. Maşina RELANIT S

198

7.1.3. Maşina S3P 172

201

7.2. Maşini cu selectare electronică

203

8. Soluţii neconvenţionale pentru extinderea posibilităţilor tehnologice la maşinile

circulare cu un cilindru

207

8.1. Dispozitive pentru realizarea dungilor longitudinale

207

8.1.1. Tipuri de depuneri longitudinale

209

8.1.2. Variante constructive de dispozitive pentru realizarea dungilor longitudinale

215

8.2. Dispozitive de schimbare a firelor pe sistem

218

Bibliografie

226