C U P R I N S

 

Cap. I.  Noţiuni generale despre transportul feroviar

5

1.  Importanţa transportului feroviar

5

2.  Dezvoltarea transportului feroviar în ţara noastră

6

3.  Activitatea transportului feroviar. Structura organizatei ică a căilor ferate

8

4.  Clasificarea liniilor de cale ferată

15

5.  Bazele activităţii de exploatare a căilor ferate

18

6. Generalităţi despre materialul-rulant

22

Cap. II.  Elementele de bază ale căii ferate

30

1.  Elementele principale ale căii ferate

30

2.  Elementele geometrice ale unei linii ferate

31

Cap. III.  Infrastructura căii

38

1.  Terasamentul căii

38

2.  Lucrări de artă

41

Cap. IV.  Suprastructura căii

53

1.  Şinele

53

2.  Materialul mărunt de cale

61

3.  Traverse

70

4.  Balastul

72

5.  Suprastructura căii în aliniament şi curbe

73

Cap. V.  Legarea şi traversarea liniilor

77

1.  Părţile componente ale schimbătorului de cale

77

2.  Clasificarea schimbătoarelor de cale

81

3.  Poziţia reciprocă a schimbătoarelor de cale

83

4.  Intersecţia a două linii ferate la acelaşi nivel

85

5.  Diagonalele între linii

86

Cap. VI.  Noţiuni generale despre punctele de secţionare ale liniilor de cale ferată

91

1.  Secţionarea liniilor de cale ferată

91

2.  Tehnologia activităţii staţiilor

94

3.  Clasificarea şi numerotarea liniilor şi a schimbătoarelor de cale

111

4.  Amplasarea liniilor din staţie în profil şi plan

113

5.  Lungimea liniilor din staţie

116

6.  Ramurile de activitate ale unei staţii

118

Cap. VII  Construcţiile şi instalaţiile de semnalizare, centralizare şi blocare la calea ferată

120

1.  Descrierea şi clasificarea instalaţiilor de semnalizare, centralizare şi blocare (SCB)

120

2.  Clasificarea şi descrierea instalaţiilor de semnalizare, utilizate la calea ferată

124

3.  Amplasarea semnalelor la intrarea si ieşirea din staţie

148

4.  Semnalizarea poziţiei macazurilor

151

5.  Principii de reglementare a circulaţiei trenurilor între staţii

153

6.  Repetarea semnalelor pe locomotivă si controlul automat al circu-laţiei trenurilor

161

Cap. VIII.  Activitatea de manevră în staţii

165

1.  Noţiuni generale

165

2.  Elementele principale ale mişcărilor de manevră

167

3.  Tehnologia manevrelor pe liniile de tragere

169

4.  Normarea operaţiilor de manevră

176

Cap. IX.  Tehnologia prelucrării trenurilor şi vagoanelor

180

1.  Prelucrarea trenurilor si vagoanelor în staţiile tehnice, neînzestrate

cu cocoaşă de triere

181

2.  Prelucrarea trenurilor şi vagoanelor în staţiile de triaj, înzestrate cu cocoaşă de triere

186

Cap. X.  Graficul de circulaţie a trenurilor

189

1.  Însemnătatea graficului de circulaţie a trenurilor

189

2.  Categoria şi numerotarea trenurilor

191

3.  Clasificarea graficelor de circulaţie

193

4.  Elementele de bază pentru întocmirea graficului de circulaţie

196

5.  Principii pentru întocmirea graficului de circulaţie

202

6.  Indicatorii graficului de circulaţie

203

Cap. XI.  Capacitatea de circulaţie şi de transport a liniilor de cale ferată

205

1.  Noţiuni generale despre capacitatea de circulaţie şi de transport

205

2.  Capacitatea de circulaţie în cazul graficului paralel

207

3.  Capacitatea de circulaţie în cazul graficului neparalel

213

4.  Capacitatea de transport a liniilor de cale ferată

217

Cap. XII.  Conducerea circulaţiei trenurilor

218

1.  Sistemul de conducere a circulaţiei trenurilor prin RC

218

2.  Comanda centralizată a circulaţiei trenurilor (Centralizare sistem dispecer)

219

Cap. XIII.  Căile de sporire a capacităţii de circulaţie şi transport

224

1.  Principii pentru alegerea variantei optime de sporire a capacităţii de circulaţie şi transport

224

2.  Determinarea necesităţii de sporire a capacităţii de circulaţie şi transport

225

3.  Sporirea tonajului pe tren

227

4.  Sporirea numărului de trenuri

228

Cap. XIV.  Determinarea indicatorilor de bază ai căilor ferate

230

1.  Clasificarea indicatorilor

230

2.  Indicatorii de cantitate ai- căilor ferate

230

3.  Determinarea indicatorilor de cantitate

231

4.  Indicatorii de calitate ai activităţii căilor ferate

240

5.  Indicatorii capacităţii mijloacelor tehnice

255

Bibliografie

263