C U P R I N S

 

Prefaţă

3

Partea întîi

 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢII

 

Cap. I. Prescripţii tehnice, principii de calcul ţi sarcini în construcţii

12

A. Probleme generale

12

1. Scurt istoric asupra construcţiilor

12

2. Importanţa cunoaşterii construcţiilor de către inginerii instalatori

13

3. Clasificarea construcţiilor

13

4. Alcătuirea generală a clădirilor

15

5. Prescripţii tehnice în construcţii

17

B. Sarcini în construcţii

18

1. Clasificarea sarcinilor în cazul calculului construcţiilor după metoda

rezistenţelor admisibile şi metoda de rupere

18

2. Clasificarea încărcărilor în cazul calculului construcţiilor după metoda

 stărilor limită

19

C. Metode de calcul

20

1. Generalităţi

20

2. Metode de calcul pe baza rezistenţelor admisibile

21

3. Metoda de calcul la rupere

22

4. Metoda de calcul pe baza stărilor limită

22

D. Proiectarea şi executarea construcţiilor

25

1. Generalităţi

25

2. Proiectarea construcţiilor

25

3. Executarea construcţiilor

27

4. Recepţionarea şi darea în funcţiune a construcţiilor

28

Cap. II. Construcţii din lemn

29

A. Lemnul ca material de construcţie

29

1. Structura lemnului

29

2. Defectele lemnului

30

3. Proprietăţile fizice ale lemnului

31

4. Proprietăţile mecanice ale lemnului şi rezistenţe admisibile

32

5. Principalele sortimente de material lemnos folosite în construcţii

34

B. Avantajele şi dezavantajele construcţiilor din lemn

30

C. Calculul elementelor de construcţii din lemn

39

1. Elemente solicitate la întindere axială

40

2. Elemente solicitate la compresiune

41

3. Elemente solicitate la încovoiere

48

4. Elemente solicitate la întindere şi încovoiere

51

5. Elemente solicitate la compresiune şi încovoiere

51

6. Elemente solicitate la încovoiere după două direcţii

52

D. Îmbinarea elementelor din lemn

52

1. Clasificarea îmbinărilor

52

2. Mijloace de îmbinare

54

3. Principalele categorii de îmbinări

59

4. Calculul îmbinărilor

64

E. Elemente de construcţii din lemn

76

1. Bare compuse

76

2. Grinzi

78

Cap. III. Construcţii metalice

82

A. Materiale folosite în construcţii metalice

82

1. Oţelul carbon

83

2. Produse laminate întrebuinţate în construcţiile metalice

84

3. Alte metale folosite în construcţii

86

4. Produse metalice specifice lucrărilor de instalaţii

87

5. Alte produse metalice folosite în construcţii

87

B. Avantajele şi dezavantajele construcţiilor metalice

88

C. Elemente de calcul ale construcţiilor metalice

88

1. Elemente întinse axial

89

2. Elemente comprimate axial

91

3. Elemente solicitate la încovoiere

91

4. Rigiditatea

95

D. Îmbinarea pieselor metalice

96

1. Îmbinări nituite

97

2. Îmbinări cu buloane

107

3. Îmbinări sudate

109

4. Tipuri de îmbinări ale elementelor metalice

115

E. Elemente de construcţii

117

1. Grinzi

118

2. Stîlpi

127

F. Măsuri de protecţie a construcţiilor metalice

129

Cap. IV. Construcţii din zidărie

131

A. Noţiuni generale

131

1. Elementele zidăriei

131

2. Clasificarea zidăriilor

132

3. Principii de alcătuire a zidăriilor

132

B. Materiale folosite pentru lucrări de zidărie

133

1. Pietre naturale

133

2. Produse ceramice

136

3. Produse silico-calcare

145

4. Mortare

146

C. Zidării din piatră naturală

151

1. Zidării din piatră brută

151

2. Zidării din piatră cioplită

153

3. Zidarii din piatră lucrată

154

4. Zidării mixte din piatră naturală

156

D. Zidării din piatră artificială

156

E. Elemente pentru calculul zidăriilor

157

1. Principii generale

157

2. Calculul secţiunilor

162

F. Zidării armate din cărămidă

169

1. Armarea transversală

170

2. Armarea longitudinală

171

Cap. V. Construcţii din Beton şi beton armat

171

A. Noţiuni generale

173

1. Definiţie

173

2. Avantajele şi dezavantajele betonului şi betonului armat

174

3. Formele de utilizare ale betonului şi betonului armat

174

4. Materiale folosite pentru prepararea betoanelor

175

5. Clasificarea betoanelor

185

6. Proprietăţile fizice şi mecanice ale betonului

186

7. Influenţa agenţilor externi asupra betonului şi măsuri de protecţie

190

8. Betoane speciale

191

B. Executarea betoanelor

193

1. Prepararea betonului

193

2. Transportul betonului

196

3. Turnarea şi compactarea betonului

197

4. Măsuri speciale pentru protejarea betoanelor proaspete

198

C. Cofraje şi armături

199

1. Cofraje

199

2. Armăturile betonuiui armat

212

D. Elemente de construcţii din beton armat

220

1. Fundaţii din beton sau beton armat

220

2. Grinzi

221

3. Stîlpi

223

4. Cadre din beton armat

226

5. Plăci din beton armat

227

6. Elemente de construcţii din beton şi beton armat sub formă

de prefabricate

229

7. Elemente din beton armat precomprimat

241

E. Elemente de calcul pentru construcţiile din beton şi beton armat

244

1. Noţiuni generale

244

2. Calculul elementelor după metoda la rupere

245

3. Calculul elementelor de construcţii din  beton  armat  după 

metoda stărilor limită

252

Partea a doua

 

PĂRŢILE CLĂDIRII

260

Cap. VI. Elemente de proiectare

260

1. Documentaţia tehnică de execuţie

260

2. Principalele categorii de spaţii ale unei clădiri

262

3. Amplasarea obiectelor sanitare în diferitele funcţiuni ale unei clădiri

265

Cap. VII. Lucrări premergătoare executării construcţiilor

268

A. Trasarea construcţiilor

268

B. Lucrări de săpături şi sprijiniri

270

Cap. VIII. Fundaţii

274

A. Noţiuni generale

274

B. Fundaţii de suprafaţă executate în uscat

275

1. Fundaţii rigide

275

2. Fundaţii elastice

280

C. Fundaţii de adîncime

285

1. Fundaţii pe chesoane deschise

286

2. Fundaţii pe chesoane cu aer comprimat

287

3. Fundaţii pe piloţi

290

D. Principii de calcul ale fundaţiilor de suprafaţă

291

1. Calculul fundaţiilor rigide

291

2. Calculul fundaţiilor elastice

297

E. Străpungerea fundaţiilor pentru lucrări de instalaţii

299

F. Izolaţii hidrofuge la fundaţii şi subsolurile

302

Cap. IX. Ziduri sau pereţi

305

A. Noţiuni generale

305

B. Tipuri de pereţi

306

1. Pereţi din zidărie de lut

306

2. Pereţi din piatră naturală

308

3. Pereţi din lemn

309

4. Pereţi din cărămidă

313

5. Pereţi din beton şi beton armat

318

6. Pereţi din materiale uşoare

323

7. Pereţi antifoc

325

Cap. X. Goluri în zidării (pereţi); coşuri de fum şi canale de ventilaţie

328

A. Goluri pentru uşi şi ferestre

328

1. Noţiuni generale

328

2. Buiandrugi

330

B. Nişe, şliţuri şi străpungeri în ziduri (pereţi) pentru muntarea instalaţiilor

332

1. Nişe

332

2. Şliţuri

333

3. Şanţuri şi străpungeri

335

4. Evitarea spargerii în ziduri

336

C. Coşuri de fum

336

1. Coşuri de fum înglobate în zidărie

337

2. Coşuri pentru cazanele instalaţiilor de încălzire centrală

339

3. Coşuri industriale

340

D. Canale pentru ventilaţii

341

Cap. XI. Bolţi şi arce

346

A. Noţiuni generale

346

B. Clasificarea bolţilor

347

C. Tipuri de bolţi din zidărie

348

1. Bolţi din zidărie de cărămidă

348

2. Bolti din zidărie de piatră naturală

350

3. Bolţi din beton şi beton armat

351

D. Elemente pentru dimensionarea bolţilor

352

Cap. XII. Planşee

354

A. Noţiuni generale

354

B. Tipuri de planşee

355

1. Planşee cu grinzi din lemn

355

2. Planşee cu bolţi din zidărie

358

3. Planşee cu grinzi metalice

359

4. Planşee din beton armat

362

5. Planşee ceramice

365

6. Străpungerea planşeelor pentru instalaţii

367

Cap. XIII. Acoperişuri

369

A. Noţiuni generale

369

B. Elemente de rezistenţa ale acoperişurilor

371

1. Şarpante din lemn

371

2. Şarpante din beton armat

376

3. Şarpante metalice

381

C. Învelitori

381

1. Învelitori din stuf şi paie

382

2. Învelitori din lemn

382

3. Învelitori din carton asfaltat

384

4. Învelitori din plăci de azbociment

385

5. Învelitori din ardezie

388

6. Învelitori din olane

389

7. Învelitori din ţigle

389

8. Învelitori din tablă

390

9. Învelitori din mase plastice

391

10. Învelitori din sticlă

391

11. Lucrări accesorii ale acoperişurilor

391

Cap. XIV. Scări

395

A. Noţiuni generale

395

B. Tipuri de scări

399

1. Scări din lemn

399

2. Scări metalice

400

3. Scări din zidărie

401

4. Scări din beton şi beton armat

403

5. Scări rulante

405

Cap. XV. Pardoseli

406

A. Noţiuni generale

406

B. Tipuri de pardoseli

407

1. Pardoseli din lemn

407

2. Pardoseli din piatră naturală

412

3. Pardoseli din piatră artificială

413

4. Pardoseli din materiale bituminoase

415

5. Pardoseli din materiale speciale

416

Cap. XVI. Lucrări de tîmplărie

419

A. Noţiuni generale

419

B. Uşi

419

1. Uşi din lemn

419

2. Uşi metalice

424

C. Ferestre

426

1. Ferestre din lemn

427

2. Ferestre metalice

431

3. Ferestre din beton armat

431

4. Obloane şi rulouri

432

Cap. XVII. Tencuieli, placaje, zugrăveli

433

A. Tencuieli

433

B. Placaje

436

C. Zugrăveli, vopsitorii, tapete

438

1. Zugrăveli

439

2. Vopsitorii în ulei

440

3. Tapete

440

Cap. XVIII. Alte construcţii şi lucrări specifice instalaţiilor

441

A. Susţinerea şi ancorarea elementelor de instalaţii de zidărie

441

B. Canale pentru instalaţii

444

1. Canale pentru instalaţii în interiorul clădirilor

445

2. Canale pentru instalaţii la exteriorii clădirilor

447

3. Cămine de acces la canalizare (cămine de vizitare)

453

C. Rezervoare pentru combustibil şi apă. Elemente constructive

455

1. Rezervoare din beton armat

455

2. Castele de apă

458

3. Rezervoare metalice

460

D. Crematorii de gunoi

464

E. Posturi electrice de transformare

465

F. Stîlpi de susţinere

468

1. Stîlpi pentru susţinerea conductelor şi galeriilor

468

2. Stîlpi pentru linii de transport al energiei electrice

469

Bibliografie

472