C U P R I N S

 

PREFAŢĂ

7

1.  INTRODUCERE

13

1.1.  MOBILITATEA: MIZELE ŞI PROBLEMELE EI

13

1.1.1.  EVOLUŢIA TEHNOLOGIEI INFORMATICE

14

1.1.2.  CONTEXTUL INTERNAŢIONAL

16

1.1.3.  CARACTERISTICI IMPORTANTE ALE SISTEMELOR MOBILE

16

1.1.4.  NOŢIUNI TEHNICE DE BAZĂ

17

1.1.5.     SURSE DE ZGOMOT (DE INTERFERENŢĂ) ŞI ELIMINAREA

 LOR

18

1.2.  STANDARDIZARE ŞI REGLEMENTARE

19

1.2.1.  ORGANISME EUROPENE DE STANDARDIZARE

20

1.2.2.  PROIECTELE ETSI

21

1.3.  COMUNICAŢII MOBILE PRIN SATELIT

22

1.3.1.  SCURT ISTORIC

25

1.3.2.  CALITATEA ŞI DISPONIBILITATEA TRANSMISIUNILOR

30

1.3.3.  ROLUL SATELIŢILOR ÎN COMUNICAŢII

34

1.3.4.  ORBITELE SATELIŢILOR

37

1.3.5.  BILANŢUL ORBITEI

39

1.3.6.  EIRP

43

1.3.7.  DISPONIBILITATEA ŞI FIABILITATEA PARCURSULUI

44

1.3.8.  TREI GENERAŢII DE COMUNICAŢII PRIN SATELIT: FIXE,

MOBILE ŞI PERSONALE

46

1.3.9.     SISTEME MONDIALE DE COMUNICAŢII PERSONALE MOBILE

(GMPCS)

49

1.3.10.  PROBLEME DE PROPAGARE

51

1.3.11.  GEO, LEO, HEO; SERVICII SATELIT

66

1.3.12.  SATELIŢII "INTELIGENŢI" AI VIITORULUI

70

1.3.13.  COMUNICAŢII CU AVIOANE

72

1.4.  PERSPECTIVE DE VIITOR

75

2.  COMUNICAŢII CLASICE PRIN SATELIT, CU UN PUNCT FIX

75

2.1.  SISTEME INTERNAŢIONALE

75

2.1.1.  INTELSAT

75

2.1.2.  INTERSPUTNIK

77

2.1.3.  PANAMSAT

78

2.1.4.  SKYNET SATELLITE SERVICES (SSL) / ORION

78

2.1.5.  SATCOM / SPACENET / GE AMERICOM

78

2.1.6.  MOLNIA

79

2.2.  SISTEME REGIONALE

79

2.2.1.  EUTELSAT

79

2.2.2.  ARABSAT

80

2.2.3.  PALAPA

80

2.2.4.  ORION

80

2.2.5.  TURKSAT

81

2.3.  SISTEME NAŢIONALE

81

2.3.1.  KOPERNIKUS

81

2.3.2.  TÉLÉCOM

81

2.3.3.  ITALSAT

82

2.3.4.  HISPASAT

82

2.3.5.  NAHUEL

82

2.3.6.  CERES

82

2.3.7.  AMOS

83

2.3.8.  NEWSAT

83

3.  VSATS ŞI FUNCŢIONAREA LOR ÎN REŢEA

84

3.1.  CONFIGURAŢII ALE UNEI REŢELE VSAT

85

3.2.  APLICAŢII ŞI TIPURI DE TRAFIC ALE REŢELELOR VSAT

88

3.2.1.  CÂTEVA PLANŞE REFERITOARE LA SISTEMELE VSAT

90

3.3.  EVOLUŢII VIITOARE

97

3.3.1.  REDUCEREA COSTURILOR

97

3.3.2.  NOI SERVICII

97

3.3.3.  INTERCONECTAREA REŢELELOR LANS

98

3.3.4.  ASPECTE MULTIMEDIA

100

3.3.5.  SERVICII MOBILE

101

3.3.6.  VSATS ŞI VIITORII SATELIŢI „HUBIN THE SKY”

102

3.3.7.  UTILIZAREA SATELIŢILOR NE-GEOSTAŢIONARI

103

3.3.8.  GESTIUNEA (MANAGEMENTUL) REŢELEI

103

3.4.  NECESITATEA UNOR VITEZE MARI DE TRANSMISIE

103

3.5.  ASPECTE ALE SECURITĂŢII

106

3.5.1.  PIRATAJ ŞI TERORISM

110

3.5.2.  AVANSUL CRIPTOGRAFIEI ELVEŢIENE

112

3.5.3.  SECURITATEA ÎN LINIE RĂMÂNE CHEIA DE BOLTĂ

A INTERNETULUI

115

3.5.4.  CIBER-TERORISMUL

119

3.5.5.  SECURITATEA ŞI COMERŢUL ELECTRONIC

124

4.  COMUNICAŢII RADIO MOBILE VIA SATELIT

133

4.1.  COMUNICAŢII MOBILE TERESTRE VIA SATELIT

133

4.1.1.  SERVICIILE „CLASICE” MOBILE MULTIMEDIA

136

4.1.2.      RAFIOFUZIUNEA PRIN SATELIT CĂTRE TERMINALE

MOBILE

138

4.1.3.  ROAMING-UL SISTEMELOR PRIN SATELIŢI

139

4.1.4.  VIITORUL SISTEM EUROPEAN

142

4.1.5.  CONVERGENŢA RADIODIFUZIUNII ŞI A

TELECOMUNICAŢIILOR MOBILE

142

4.1.6.  PROIECTUL S-DMB

143

4.1.7.  PROBLEME REGLEMENTARE

144

4.2.  COMUNICAŢII MARITIME VIA SATEUT (INMARSAT)

147

4.3.  COMUNICAŢII AERIENE VIA SATELIT

153

4.4.        CONVERGENŢA TEHNOLOGIILOR REŢEA FIXĂ /

REŢEA MOBILĂ

153

4.4.1.  FORŢELE MOTOARE ALE DEZVOLTĂRII CONVERGENTEI

155

4.4.2.  TEHNOLOGIA

155

4.4.3.  CONDIŢIILE-CADRU POLITIC

155

4.4.4.  POZIŢIA UNUI OPERATOR NAŢIONAL

156

5.  SATELIŢII ŞI SISTEMELE DE APĂRARE

157

5.1.  ATRIBUIREA FRECVENŢELOR ŞI A ORBITELOR

157

5.2.  SEGMENTE SPAŢIALE ECONOMICE

158

5.3.  PROCEDEE ŞI PROTOCOALE DE TRANSMISIE

158

5.4.  SIGURANŢA ÎN FUNCŢIONARE; CONTRA-MĂSURI

159

5.5.  LUCRUL ÎN REŢEA; INTEROPERABILITATE

161

5.6.  SISTEME NAŢIONALE

163

5.7.  NATO

165

6.  VIITORII SATELIŢI DE BANDĂ LARGĂ

166

6.1.  NECESITATEA LOR

166

6.1.1.  SERVICII MULTIMEDIA PRIN

EUTELSAT SATELLITE IP BROADCAST

170

6.1.2.  VIITORUL PREVIZIBIL

171

6.2.  PROIECTE STRATEGICE PRIVIND NOUA GENERAŢIE

DE SATELIŢI

172

6.2.1.  OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE DVB-RCS

172

6.3.  GBISS (GLOBAL BROADBAND INFRASTRUCTURE

SATELLITE SYSTEM)

175

6.3.1.  SATELITUL DE BANDĂ LARGĂ ASTRA 1H:

Q INFRASTRUCTURĂ INOVATOARE

177

6.3.2.  ARHITECTURA DE GESTIUNE A UNUI SISTEM

DE COMUNICAŢII SATELITAR GEO MULTIMEDIA

180

7.  DIFUZIUNEA SELECTIVĂ PRIN SATELIT A SERVICIILOR

MULTIMEDIA ÎN REŢELELE MOBILE 3G

184

7.1.  INTRODUCERE

184

7.2.  CONVERGENŢA DIFUZĂRII GENERALE ŞI A DIFUZĂRII UNICE

184

7.3.  COSTURI DE INFRASTRUCTURĂ ŞI IMPACTUL

ASUPRA TERMINALELOR

185

7.4.  UN CONCEPT OPERAŢIONAL DERIVAT DIN

ARHITECTURILE CDN

187

7.5.  JUSTIFICAREA COMERCIALĂ

188

7.6.  ARGHITECTURA SISTEMULUI ŞI TOPOLOGIA REŢELEI

189

7.7.  ACOPERIRE EUROPEANĂ GLOBALĂ

189

7.8.  REPETOARE TERESTRE

191

8.  SISTEMUL DE SATELIŢI SKYBRIDGE

191

8.1.  INTRODUCERE

192

8.2.  CE ESTE SKYBRIDGE

192

8.3.  SERVICII

192

8.4.  ARHITECTURA

194

8.5.  BANDA DE FRECVENŢE

195

8.6.  BASCULAREA DE LA UN SATELIT LA ALTUL

197

8.7.  TERMINALE

198

8.8.  STAŢIA DE CONECTARE

200

8.9.  CAPACITATEA

201

9.  ASPECTE ECONOMICE

203

9.1.  EVALUAREA COSTURILOR

204

9.1.1.  CABLU ÎNGROPAT

205

9.1.2.  RADIORELEE

205

9.1.3.  CABLURI AERIENE

205

9.1.4.  COSTURILE LEGĂTURILOR NOI

205

9.1.5.  CHIRIA LUNARĂ PENTRU TRAN S PONDERE

206

9.1.6.  TIPURI DE LEASING ALE TRANSPONDERELOR

206

9.1.7.  COSTUL TERMINALELOR COMPARATIV CU COSTURILE

DE EXPLOATARE

207

9.1.8.  CÂT COSTĂ UN SATELIT?

208

9.1.9.  COSTURILE SISTEMULUI SATELITAR

208

9.2.  MODELE PENTRU REALIZAREA DE SISTEME SATELTTARE

NAŢIONALE

210

9.3.  ASPECTE ECONOMICE ALE SISTEMULUI GLOBAL

210

9.3.1.  DIFUZAREA PROGRAMELOR DE TELEVIZIUNE

210

9.3.2.  COMUNICAŢIA DE AFACERI (BUSINESS)

212

9.3.3.  COSTUL SEGMENTELOR SPAŢIAL ŞI TERESTRU

213

9.3.4.  AFACERILE OPERATORULUI ŞI ALE FABRICANTULUI

213

9.4.  COMPARAŢIE CABLU / SATELIT

214

10.  INTERNET & CO

215

10.1.  INTRODUCERE

215

10.2.  INTERNET, INTRANET, EXTRANET

220

10.2.1.  INTERNET: SCURT ISTORIC

220

10.2.2.  VIITORUL REŢELEI REŢELELOR: INTERNET2

231

10.2.3.  MUTARE Şl COMUTARE

232

10.2.4.  TRANSMISIE PE PACHETE INEGALE

233

10.2.5.  ŞI EUROPA ?

234

10.2.6.  IAR PREŢUL ?

234

10.2.7.  APLICAŢII BANCARE ALE INTFRNFTULUI

235

10.2.8.  NOI DEZVOLTĂRI, DATORIIA INTERNETULUI

236

10.2.9.  POŞTA ELECTRONICĂ E-MAIL

237

10.2.10.  TEHNOLOGIILE UTILIZATE

240

10.2.11.  SECURITATEA DATELOR ŞI A ACCESULUI LA

DATE (TABELELE 10.1A, B)

241

10.2.12.  GESTIUNEA (MANAGEMENTUL)

242

10.2.13.  BAZE DE DATE

243

10.2.14.  COMUNICAŢIILE MULTIMEDIA ŞI STANDARDIZAREA

243

10.2.15.  INTERNETUL ŞI COMUNICAŢIILE PRIN SATELIŢI

245

10.3.  INTRANET: PASUL URMĂTOR ÎN INFORMATICĂ ŞI ÎN

INDUSTRIA INFORMAŢIILOR

252

10.3.1.  COMPONENTELE INTRANETULUI

255

10.3.2.  PRINCIPALELE AVANTAJE ALE INTRANETULUI

256

10.3.3.  INTRANETURILE ŞI EFECTUL LOR ASUPRA

INFRASTRUCTURII REŢELELOR

257

10.3.4.  SITE-URILE WEB ŞI TESTELE DE UTILIZABILITATE

257

10.4.  EXTRANET

260

10.5.  TELEFONIE PRIN INTERNET

261

10.6.  SISTEMUL IRIDIUM

265

10.7.  ALTE SISTEME DE TELEFONIE PRIN SATELIT

266

11.  SECURITATEA PROPRIU-ZISA A TELECOMUNICAŢII-LOR;

PROTOCOALE DE SECURITATE ÎN INTERNET; EDI

267

11.1.  PROTOCOALE DE SECURITATE A  TRATULUI OSI

"TRANSPORT" ÎN INTERNET

277

11.1.1.  SECURE SOCKETS LAYER

278

11.2.  EDI - SCHIMBUL INFORMATIZAT DE DATE

282

11.2.1.  AVANTAJELE EDI

285

11.2.2.  SOLUŢII CARE NE STAU LA DISPOZIŢIE

285

11.2.3.  EFICACITATEA SOLUŢIILOR

286

12.  IDENTRUS: REŢEAUA MONDIALA SECURIZATA PENTRU

TRANZACŢIILE EFECTUATE PE CALE ELECTRONICĂ

287

13.  POSTFAŢA

289

13.1.  COMUNICAŢII MOBILE PRIN SATELIT: TRECUT,

PREZENT ŞI VIITOR

299

13.2.  UMTS (UNIVERSAL MOBILE TELEPHONE SYSTEM):

A TREIA GENFRAŢIE DE RADIOTELEFOANE MOBILE

300

13.2.1.  BĂTĂLIA GENERAŢIEI A TREIA A ÎNCEPUT

301

13.2.2.  WIRELESS REVOLUŢIONEAZĂ LUMEA ELECTRONICĂ

303

13.2.3.  BLUETOOTH RIMEAZĂ CU LIBERTATE DE MIŞCARE

304

13.2.4.  PROGRAME PENTRU OPTIMIZAREA REŢELELOR MOBILE

306

13.2.5.  NOI FUNCŢII SOFISTICATE

307

13.2.6.  DESPRE IMPORTANTA ŞI UTILIZAREA CERCETĂRII

311

13.3.  PRIMELE PROBLEME ALE REŢELELOR 3G AU ŞI APĂRUT

ÎN EUROPA

313

13.3.1.  ÎNTÂRZIERI PESTE ÎNTÂRZIERI

314

13.3.2.  CLAUZELE PREVĂZUTE DE PARLAMENTUL ŞI

CONSILIUL EUROPEAN

314

13.3.3.  PASAREA SUCCESIVĂ A CUPEI

315

13.3.4.  CAZUL OPERATORILOR FRANCEZI

315

13.3.5.  EXCEPŢIA JAPONEZĂ

316

13.3.6.  WIRELESS FIDELITY (WIFI) / WIRELES-LAN (WLAN)

316

13.4.  CE ÎNSEAMNĂ 4G ?

318

14.  ÎN LOC DE CONCLUZII: PE SCURT, DESPRE PROBLEMELE

ÎNCĂ NEREZOLVATE

320

14.1.  CALEA CĂTRE VIITOAREA GENERAŢIE DE HIPERCOMPUTERE

322

14.1.1.  PROCESOARE ÎN MEMORIE

323

14.1.2.  STOCAJUL HOLOGRAFIC

325

14.1.3.  COMUNICAŢII OPTICE

325

15.  ANEXE

327

15.1.  TERMENI UZUALI ŞI ABREVIERI

327

15.2.  MIC DICŢIONAR DE SPECIALITATE

360

15.3.  MIC GLOSAR INTERNET CHANNEL HOPPING:

COMUTAREA REPETATĂ DE LA UN CANAL IRC LA ALTUL

370

15.4.  MIC LEXICON AL NOII TELEFONÎI MOBILE

372

15.5.  COMUNICATUL FINAL AL CONFERINŢEI MONDIALE DE

RADIO-COMUNICAŢII, ORGANIZATĂ DE UIT

(GENEVA, 2 IUNIE - 4 IULIE 2003)

373

Bibliografie

379

CUPRINS

404

INDEX ALFABETIC

411