C U P R I N S

 

Capitolul 1

1

1.  Introducere

1

1.1.  Scurt istoric

6

1.2.  Telefonia celulară, analogică şi digitală

9

Capitolul 2

11

2.  Semnale

11

2.1.  Reprezentarea informaţiei

11

2.2.  Puterea şi energia semnalelor

13

2.3.  Spectrul de frecvenţe al unui semnal

15

2.3.1.  Densitatea spectrala

17

2.4.  Reprezentarea semnalelor în spaţii ortogonale

18

2.5.  Analiza sistemelor de transmisie a semnalelor

22

2.6.  Banda de transmisie

24

2.6.1.  Banda de bază şi banda largă

25

2.7.  Filtrarea semnalelor

26

2.8  Modificarea informaţiei sursă

30

2.8.1.  Modulaţia impulsurilor în cod

32

2.8.2.  Reprezentarea secvenţelor de biţi prin semnale electrice

34

2.8.3.  Coduri în banda de bază

34

2.9.  Zgomotul

36

Capitolul 3

39

3.  Caracteristici de propagare în canalele de radiocomunicatie

39

3.1.  Aspecte fundamentale ale transmisiei radio

39

3.2.  Propagarea semnalelor radio în spaţiul liber

40

3.3.  Cauze ale atenuării semnalului în comunicaţiile mobile

44

3.3.1.  Reflexia

45

3.3.2.  Difracţia

46

3.3.3.  Difuzia

47

3.4.  Modelarea propagării undelor radio

48

3.4.1.  Modelul Hata-Okumura

49

3.4.2.  Ecranarea

51

3.4.3.  Fadingul

51

3.4.3.1.  Fadingul rezultat prin propagarea pe căi multiple

52

3.4.3.2.  Efectul Doppler

55

3.4.3.3.  Fadingul Rician

56

3.4.3.4.  Fadingul logaritmic normal

57

3.4.3.5.  Efecte ale fadingului în canalele de propagare radio

59

3.4.3.6.  Împrăştierea în timp a semnalului caracterizată în domeniul timp

59

3.4.3.7.  Caracterizarea în domeniul frecvenţă a împrăştierii în timp a semnalului

60

3.4.3.8.  Modificarea în timp a caracteristicilor canalului 61 cauzată de deplasare

61

Capitolul 4

63

4.  Sistemul GSM

63

4.1.  Structura celulară. Reutilizarea frecvenţelor

64

4.2.  Arhitectura reţelei GSM

66

4.2.1.  Staţia de bază

67

4.2.2.  Unitatea de control a staţiei de bază

69

4.2.3.  Centrala de comutare a reţelei mobile

71

4.2.4.  Interfeţe ale reţelei GSM

73

4.3.  Interfaţa radio

74

4.3.1.  Canale radio în reţeaua GSM

74

4.3.1.1.  Structura cadrelor TDMA

74

4.3.1.2.  Canale de trafic

75

4.3.1.3.  Canale de control

76

4.3.2.  Structura pachetelor

77

4.4.  Protocoalele de semnalizare din reţeaua GSM

79

4.4.1.  Arhitectura protocoalelor de semnalizare în reţeaua GSM

79

4.5.  Terminale mobile

81

4.5.1.  Componentele unui telefon mobil

82

Capitolul 5

85

5.  Serviciul pentru mesaje scurte SMS

85

5.1.  Arhitectura SMS

85

5.2.  Avantajele şi perspectivele serviciilor SMS

88

5.3.  Elemente de semnalizare

89

5.4.  Elemente caracteristice modului de operare din cadrul serviciului

90

5.5.  Servicii pentru abonaţi

91

5.5.1.  Servicii de anunţuri

94

5.5.2.  Servicii de date

95

5.5.3.  Servicii de gestiune a abonaţilor

95

Capitolul 6

97

6.  GPRS

97

6.1.  Introducere

97

6.2.  Caracteristici ale tehnologiei GPRS

97

6.2.1.  Comutarea de pachete

99

6.2.2.  Eficienţa spectrală

100

6.3.  Arhitectura GPRS

100

6.4.  Stabilirea conexiunii

103

6.4.1.  Procedura de ataşare

103

6.4.2.  Procedura de activarea a contextului

104

6.5.  GPRS şi Internet

104

6.6.  Rutarea pachetelor

105

6.6.1.  Mecanismul de ghidare din cadrul reţelei GPRS

106

6.6.2.  Rutarea între reţeaua externă şi terminalul mobil

107

6.6.3.  Rutarea între terminalul mobil şi reţeaua de destinaţie

108

6.6.4.  Actualizarea localizării

108

6.6.5.  Procedura combinată de actualizare a zonelor de 109 localizare şi rutare

109

6.7.  Interfaţa cu aerul

109

6.8.  Protocoale GPRS

110

6.8.1.  Protocolul SNDCP

112

6.8..2.  Interfaţa Gn

112

6.8.3.  Protocolul GTP

112

6.9.  Limitări ale tehnologiei GPRS

112

Bibliografie

114