C U P R I N S

 

Preambul

Meoleta Rahme

5

Carta documentară a Bibliotecii Naţionale a României

Principii. Obiective, politici

Nicoleta Rahme, Petruţa Voicu, Andreea Răsboiu

7

Deselecţia ca parte componentă a politicilor de dezvoltare a colecţiilor în bibliotecile publice - modelul american

traducere prelucrată de Andreea Răsboiu

60

Principiile deselecţiei colecţiilor în bibliotecile universitare australiene

traducere prelucrată de Andreea Răsboiu

63

Ghid de deselecţie a colecţiilor

sinteză de Nicoleta Rahme, Ecaterina Creţulescu

67

Rolul metodei Conspectus în managementul colecţiilor şi partajarea resurselor

sinteză de Emil Tudor

75

Colecţiile electronice, o nouă provocare în dezvoltarea fondurilor

info-documentare ale bibliotecii

sinteză de Andreea Răsboiu

91

Rolul schimbului internaţional de publicaţii în dezvoltarea colecţiilor

şi promovarea culturii

sinteză de Nicoleta Rahme

98

Centrul Naţional de schimb de la Biblioteca Naţională a României

sinteză de Nicoleta Rahme

113

Recenzii

Andreea Răsboiu, Adriana Borună, Nicoleta Rahme

126