C U P R I N S

INTRODUCERE

1.  FUNCŢIILE ŞI STRUCTURA UNUI RADIOEMIŢĂTOR

1

2.  CLASIFICAREA RADIOEMIŢĂTOARELOR

2

Capitolul 1. AMPLIFICATOARE DE RADIOFRECVENŢĂ DE PUTERE

1.1.  CONSTRUCŢIA TUBURILOR ŞI TRANZISTOARELOR DE EMISIE

5

1.1.1.  Tuburi de emisie

5

1.1.2.  Tranzistoare de emisie

6

1.2.  AMPLIFICATOARE DE RF DE PUTERE CU TUBURI

9

1.2.1.  Generalităţi. Regimul de funcţionare al tubului

9

1.2.2. Liniarizarea caracteristicilor tuburilor de emisie

12

1.2.3.  Studiul regimului dinamic al triodelor de emisie pe caracteristici liniarizate - circuitul anodic

16

1.2.4.  Circuitul grilei de comandă (la triode)

22

1.2.5.  Regimul dinamic la tetrode şi pentode

24

1.2.6.  ARFP cu tuburi în regim uşor supraexcitat

26

1.2.7.  Amplificatoare RF de putere cu tubul în conexiune grilă comună

29

1.2.8.  Caracteristicile de acord ale ARFP

30

1.2.9.  ARFP cu randament mărit. Utilizarea armonicelor

32

1.3.  AMPLIFICATOARE DE RF DE PUTERE CU TRANZISTOARE

34

1.3.1.  Particularităţile funcţionale ale ARFP cu tranzistoare bipolare

34

1.3.2.  Regimurile de funcţionare ale tranzistorului în ARFP

35

1.3.3.  Schema echivalentă a tranzistorului ideal. Variaţia câştigului în curent cu frecvenţa

36

1.3.4.  Modelarea ARFP cu tranzistor în conexiunea EC în regim subexcitat

37

1.3.5.  Modelarea ARFP cu tranzistor în conexiunea bază comună în regim subexcitat

43

1.3.6.  Puterile şi randamentul în circuitul de ieşire

44

1.3.7.  ARFP cu tranzistoare în regim de comutaţie

45

1.4.  MULTIPLICATOARE DE FRECVENŢĂ

49

1.4.1.  Generalităţi. Amortizarea semnalului multiplicat

49

1.4.2.  Multiplicatoare de frecvenţă de ordin mic cu tranzistoare (tuburi)

50

1.4.3.  Multiplicatoare de frecvenţă cu diode varicap

52

Capitolul 2 CIRCUITELE AMPLIFICATOARELOR DE RADIOFRECVENTĂ DE PUTERE

2.1.  CIRCUITELE DE ALIMENTARE ALE DISPOZITIVELOR ACTIVE DIN ARFP

57

2.1.1.  Alimentarea ARFP cu tuburi

57

2.1.2.  Alimentarea ARFP cu tranzistoare

63

2.2.  CIRCUITELE REZONANTE DE ADAPTARE DIN ARFP

65

2.2.1.  Generalităţi. Funcţiile circuitelor de adaptare

65

2.2.2.  Componete pasive utilizate în circuitele rezonante ale ARFP

66

2.2.3.  Calculul circuitelor de adaptare de bandă îngustă

71

2.3.  AMPLIFICATOARE DE RF DE PUTERE DE BANDĂ LARGĂ

77

2.3.1.  Cuplarea etajelor ARFP de bandă largă

77

2.3.2.  Transformatoare de adaptare de bandă largă

78

2.3.3.  Transformatoare cu linii de transmisie - TLT

81

2.3.3.1.  Generalităţi. Construcţia TLT

81

2.3.3.2.  Principiul de funcţionare al TLT

82

2.3.2.3.  TLT cu raport de transformare 1:1. Adaptarea sarcinii

87

2.3.3.4.  TLT cu raport de transformare diferit de 1:1

92

2.3.3.5.  TLT în conexiune de autotransformator - ATLT

97

2.3.3.6.  TLT în conexiune de autotransformator cu mai mult de două conductoare

102

2.3.3.7.  Proiectarea şi construcţia TLT

105

2.3.4.  Circuitele ARFP de bandă largă

108

2.4.  CIRCUITELE DE IEŞIRE ALE ARFP. ARFP CU DISPOZITIVE ÎN PARALEL ŞI ÎN CONTRATIMP

112

2.4.1.  Circuitele de ieşire ale ARFP

112

2.4.2.  ARFP cu dispozitive în paralel şi în contratimp

114

2.4.2.1.  Etaje finale în paralel şi în contratimp cu tuburi

114

2.4.2.2.  Etaje finale în paralel şi în contratimp cu tranzistoare

116

2.5.  CIRCUITE PENTRU SUMAREA PUTERILOR FURNIZATE DE ARFP

118

2.5.1.  Introducere. Sumarea puterilor într-un circuit acordat şi în câmp electromagnetic

118

2.5.2.  Sumarea puterilor cu circuite în punte

119

2.5.2.1.  Transformatoare hibride

119

2.5.2.2.  Punţi pentru sumarea puterilor

121

Capitolul 3 EXCITATOARE

3.1.  INTRODUCERE. PERTURBAŢII ÎN SEMNALELE SURSELOR DE OSCILAŢII

127

3.1.1.  Introducere

127

3.1.2.  Perturbaţii în semnalele surselor de oscilaţii

128

3.2.  OSCILATOARE ARMONICE CU TRANZISTOARE

132

3.2.1.  Generalităţi. Condiţia de autooscilaţie

132

3.2.2.  Oscilatoare tranzistorizate în trei puncte

132

3.2.3.  Stabilitatea frecvenţei la oscilatoare

136

3.2.4.  Polarizarea tranzistoarelor în oscilatoare

139

3.3.  OSCILATOARE CONTROLATE CU CUARŢ

141

3.3.1.  Cuarţul ca rezonator piezoelectric

141

3.3.2.  Schema echivalentă a rezonatorului cu cuarţ

142

3.3.3.  Rezonatori piezoceramici

145

3.3.4.  Impedanţa echivalentă a rezonatorului cu cuarţ. Frecvenţele de rezonanţă

145

3.3.5.  Modificarea frecvenţei de oscilaţie la oscilatori cu cuarţ

147

3.3.6.  Scheme de oscilatoare cu cuarţ

149

3.3.6.1.  Principii de realizare a oscilatoarelor cu cuarţ. Frecvenţa de oscilaţie

149

3.3.6.2.  Oscilatoare Colpitts cu cuarţ cu tranzistoare

151

3.3.6.3.  Oscilatorul Miller

154

3.3.6.4.  Oscilatoare cu cuarţ în serie pe calea de reacţie

155

3.3.6.5.  Oscilatoare cu cuarţ cu circuite integrate

158

3.3.6.6.  Concluzii generale privind oscilatoarele cu cuarţ

161

3.4.  SINTETIZOARE DE FRECVENŢĂ

162

3.4.1.  Generalităţi. Caracteristicile şi clasificarea sintetizoarelor

162

3.4.2.  Sinteza necoerentă

163

3.4.3.  Sinteza coerentă directă

164

3.4.4.  Sinteza coerentă catalitică

166

3.4.5.  Sinteza de frecvenţă indirectă, cu bucle cu calare de fază

169

3.4.5.1.  Introducere

169

3.4.5.2.  Principiile buclei cu calare de fază. Clasificare

170

3.4.5.3.  Funcţionarea PLL de ordinul 2

172

3.4.5.4.  Consideraţii privind subansamblele din compunerea PLL

179

3.4.5.5.  Comportarea la zgomot a PLL

181

3.4.5.6.  Principiile sintezei de frecvenţă indirectă

182

3.4.5.7.  Sinteza frecvenţei cu PLL analogice

184

3.4.5.8.  Sinteza frecvenţei cu PLL cu blocuri digitale

186

Capitolul 4 RADIOEMIŢĂTOARE CU MODULAŢIE DE AMPLITUDINE

4.1.  SEMNALE MA. RELAŢII ENERGETICE. PRINCIPII DE REALIZARE A MODULAŢIEI DE AMPLITUDINE

192

4.1.1.  Semnale MA. Spectre

192

4.1.2.  Relaţii energetice în MA

194

4.1.3.  Principii de obţinere a semnalului MA

196

4.1.4.  Caracteristici de modulaţie

197

4.2.  MODULAŢIA DE AMPLITUDINE PE GRILĂ

199

4.3.  AMPLIFICAREA SEMNALULUI MODULAT ÎN AMPLITUDINE

203

4.4.  MODULAŢIA DE AMPLITUDINE PE ANOD

206

4.4.1.  Principiile realizării MA anodice

206

4.4.2.  Circuite pentru modulare de amplitudine pe anod

209

4.4.3.  Modulaţia de amplitudine dublă, în etajele final şi prefmal

214

4.4.4.  Modulaţia de amplitudine pe anod şi ecran

216

4.4.5.  Modulaţia de amplitudine pe grila supresoare

217

4.5.  MODULAŢIA DE AMPLITUDINE ÎN ARFP TRANZISTORIZATE

219

4.5.1.  Generalităţi

219

4.5.2.  Modularea în amplitudine pe colector. Modularea combinată colector - bază

219

4.6.  CREŞTEREA EFICIENŢEI EMIŢĂTOARELOR MA

223

4.6.1.  Creşterea eficienţei emiţătoarelor MA prin recuperarea unei părţi din puterea

armonicelor curentului de RF

223

4.6.2.  Creşterea eficienţei emiţătoarelor MA prin creşterea indicelui mediu de modulaţie

223

Capitolul 5 RADIOEMIŢĂTOARE CU MODULAŢIE DE FRECVENŢĂ ŞI DE FAZĂ

5.1.  SEMNALE MODULATE ÎN FRECVENŢĂ ŞI ÎN FAZĂ

226

5.1.1.  Expresiile semnalelor modulate în frecvenţă şi în fază

226

5.1.2.  Spectrul semnalelor cu MF şi MP

228

5.1.3.  Trecerea semnalelor cu MF prin circuite neliniare. Multiplicarea deviaţiei de frecvenţă

231

5.1.4.  Accentuarea şi dezaccentuarea în radiocomunicaţii cu modulaţie de frecvenţă

232

5.2.  GENERAREA SEMNALELOR CU MODULAŢIE DE FRECVENŢĂ

234

5.2.1.  Generalităţi. Principii de obţinere a semnalelor cu MF

234

5.2.2.  Ecuaţia integro-diferenţială a MF

234

5.2.3.  Ecuaţia cvasistatică a MF. Modelare

236

5.2.4.  Generarea semnalelor MF cu oscilatoare cu diode varicap

239

5.2.5.  Generarea semnalelor MF cu tub sau tranzistor de reactan

244

5.2.6.  Generarea semnalelor MF utilizând efectul Miller

245

5.2.7.  Generarea semnalelor MF utilizând generatoare de semnal triunghiular şi

drepunghiular comandate

246

5.2.8.  Generarea semnalelor MF prin metoda Armstrong

248

5.2.9.  Asigurarea stabilităţii frecvenţei centrale la emiţătoarele cu MF

249

5.3.  GENERAREA SEMNALELOR CU MODULAŢIE DE FAZĂ

252

5.3.1.  Generarea semnalelor cu MP prin dezacordarea unui circuit LC rezonant

252

5.3.2.  Generarea semnalelor cu MP utilizând semnale MA defazate

254

5.3.3.  Generarea semnalelor cu MP după procedeul Cartianu

257

Capitolul 6 RADIOEMIŢĂTOARE CU BANDĂ LATERALĂ UNICĂ

6.1.  GENERALITĂŢI. CARACTERISTICI GENERALE ALE TRANSMISIILOR MA-BLU

259

6.2.  SEMNALE MA-BLU

260

6.2.1.  Spectrul şi anvelopa semnalelor MA-BLU

261

6.2.2.  Problema stabilităţii frecvenţei în comunicaţiile cu MA-BLU

263

6.2.3.  Avantajele transmisiilor cu MA-BLU

265

6.3.  FORMAREA SEMNALELOR MA-BLU. RADIOCOMUNICATII PE CANALE MULTIPLE

268

6.3.1.  Formarea semnalelor MA-BLU prin metoda filtrării

268

6.3.2.  Formarea semnalelor MA-BLU prin metoda defazării (compensare în fază)

270

6.3.3.  Formarea semnalelor MA-BLU prin metoda Weaver (defazare şi filtrare)

271

6.3.4.  Consideraţii generale privind comunicaţile BLU pe canale multiple

275

6.3.5.  Semnalul compozit

278

6.4.  MODULATOARE ECHILIBRATE

282

6.4.1.  Generalităţi. Funcţiile modulatorului echilibrat

283

6.4.2.  Etajul diferenţial ca modulator echilibrat

285

6.4.3.  Multiplicatorul analogic cu celulă Gilbert ca modulator dublu echilibrat

287

6.4.4.  Modulatoare echilibrate cu diode

287

6.4.4.1.  Principiul de funcţionare al modulatoarelor cu comutatoare (chopper)

289

6.4.4.2.  Modulatoare echilibrate cu diode

292

6.5.  AMPLIFICAREA SEMNALELOR MA-BLU

292

6.5.1.  Probleme specifice amplificatoarelor pentru semnale MA-BLU

292

6.5.2.  Eficienţa energetică şi distorsiunile în ARFP pentru semnale MA-BLU

295

6.5.3.  Configuraţiile etajelor din ARFP pentru semnale BLU

297

ANEXA 1

297

Bibliografie

300