C U P R I N S

 

Prefaţă

5

capitolul 1

BAZE DE DATE ŞI SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

1.1.  Colecţii de date

15

1.2.  Sisteme de fişiere. Sisteme de gestiune a bazelor de date

17

1.3.  Arhitectura sistemelor de gestiune a bazelor de date

22

1.4.  Caracteristicile şi obiectivele SGBD-urilor

25

1.5.  Evoluţia sistemelor de gestionare a bazelor de date

29

1.6.  Aspecte generale privind managementul calităţii în producţia

software

32

1.7.  Întrebări şi teste grilă

34

capitolul 2

MODELAREA CONCEPTUALĂ A SISTEMELOR DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

2.1.  Nivelurile de abstractizare a datelor

39

2.2.  Organizarea datelor

43

2.2.1.  Organizarea internă a datelor

43

2.2.2.  Organizarea externă a datelor

43

2.3.  Modele de date

45

2.3.1.  Noţiuni generale

48

2.3.2.  Modelul de date ierarhic

50

2.3.3.  Modelul de date în reţea

52

2.3.4.  Modelul relaţional

53

2.3.5.  Modelul orientat obiect

60

2.4.  Algoritmi şi elemente de teoria grafurilor

70

capitolul 3

SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE RELAŢIONALE

3.1.  Proiectarea bazelor de date relaţionale

79

3.2.  Caracteristicile modelului relaţional

81

3.3.  Tipuri de relaţii

86

3.4.  Normalizarea tabelelor

88

3.5.  Elemente de algebră relaţională şi calcul relaţional

93

3.6.  Întrebări, probleme şi teste grilă

107

capitolul 4

BAZE DE DATE MICROSOFT ACCESS DE DATE

4.1.  Consideraţii generale

113

4.2.  Fundamente ale Microsoft Access

115

4.2.1.  Caracteristici

115

4.2.2.  Obiectele Access

116

4.2.3.  Evenimentele Access

117

4.2.4.  Etapele realizării unei aplicaţii Access

120

4.3.  Crearea bazei de date Access

122

4.4.  Noţiuni generale privind Visual Basic for Applications (VBA)

130

4.5.  Întrebări şi teste grilă

133

capitolul 5

CREAREA TABELELOR CU AJUTORUL MICROSOFT ACCESS

5.1.  Noţiuni introductive

137

5.1.1.  Caracteristici generale

137

5.1.2.  Tipuri de câmpuri şi date

139

5.1.3.  Proprietăţile câmpurilor

146

5.2.  Crearea tabelelor

148

5.2.1.  Modul DatasheetView

149

5.2.2.  Modul Design View

153

5.2.3.  Crearea tabelelor folosind opţiunea Table Wizard

154

5.3.  Introducerea datelor în tabele

157

5.4.  Crearea relaţiilor între tabele

160

5.4.1.  Tipuri de relaţii

160

5.4.2.  Realizarea corelaţiilor între tabele

163

5.5.  Indexarea tabelelor

168

5.6.  Prelucrarea tabelelor folosind proceduri VBA

170

5.7.  Întrebări, teste grilă şi aplicaţii propuse

174

capitolul 6

CREAREA INTEROGĂRILOR CU AJUTORUL MICROSOFT ACCESS

6.1.  Consideraţii generale

179

6.2.  Crearea interogărilor

180

6.3.  Interogări de selecţie

188

6.3.1.  Crearea unei interogări de selecţie

188

6.3.2.  Specificarea criteriilor de selecţie

189

6.3.3.  Sortarea datelor

194

6.3.4.  Inserarea, ştergerea şi reorganizarea câmpurilor unei interogări

196

6.3.5.  Câmpuri calculate

198

6.3.6.  Câmpuri parametrizate

202

6.3.7.  Extragerea subcâmpurilor dintr-un câmp

205

6.4.  Interogări de tip total

207

6.4.1.  Crearea interogărilor total

207

6.4.2.  Folosirea funcţiilor

209

6.4.3.  Efectuarea de calcule

212

6.5.  Interogări de tip tabel încrucişat

215

6.6.  Interogări ACŢIUNE

217

6.6.1.  Caracteristici

217

6.6.2.  Interogarea Make Table

217

6.6.3.  Interogarea Append Query

220

6.6.4.  Interogarea Delete Query

221

6.6.5.  Interogarea Update Query

222

6.7.  Manipularea interogărilor folosind rutine VBA

223

6.8.  Întrebări, teste grilă şi aplicaţii propuse

225

capitolul 7

CREAREA FORMULARELOR FOLOSIND MICROSOFT ACCESS

7.1.  Prezentare generală

232

7.2.  Crearea formularelor

234

7.2.1.  Formulare personalizate

239

7.2.2.  Crearea formularelor cu ajutorul sistemului Wizard

250

7.3.  Găsirea şi filtrarea datelor cu ajutorul formularelor

253

7.4.  Crearea subformularelor

256

7.5.  Proceduri VBA destinate prelucrării formularelor

260

7.6.  Întrebări, teste grilă şi aplicaţii propuse

261

capitolul 8

CREAREA RAPOARTELOR CU AJUTORUL MICROSOFT ACCESS

8.1.  Structura generală a unui raport

264

8.2.  Crearea rapoartelor

265

8.3.  Întrebări, teste grilă şi aplicaţii propuse

276

capitolul 9

CREAREA DE MACROCOMENZI CU AJUTORUL MICROSOFT ACCESS

9.1.  Consideraţii generale

278

9.2.  Crearea unui macro

279

9.3.  Condiţii şi acţiuni macro

290

9.4.  Întrebări, teste grilă şi aplicaţii propuse

295

capitolul 10

CREAREA MODULELOR

10.1.  Noţiuni generale

297

10.2.  Construirea modulelor

303

10.3.  Structuri de control VBA

305

10.4.  Obiecte şi evenimente Access

311

10.5.  Întrebări şi teste grilă

316

capitolul 11

EXPORTUL ŞI IMPORTUL DATELOR

11.1.  Exportul datelor

321

11.1.2.  Exportul datelor în Word

322

11.1.2.  Exportul datelor către Excel

328

11.1.3.  Exportul datelor într-o altă bază de date Access

329

11.2.  Importul datelor

330

11.2.1.  Importul datelor din fişiere text

331

11.2.2.  Importul datelor din Excel

334

11.2.3.  Importul datelor din alte bază de date

336

Răspunsuri teste grilă

337

Bibliografie

343

Index

345

Summary

349