C U P R I N S

 

Prefaţă la ediţia în limba română

5

Prefaţă la ediţia în limba rusă

7

Capitolul I.  Bazele automatizării în industria alimentară

A.  Problemele tehnico-organizatorice ale automatizării şi condiţiile impuse

sistemelor automate şi elementelor acestora

9

B.  Clasificarea dispozitivelor (instalaţiilor) de automatizare

13

C.  Bazele legăturii automatizate în procesele de producţie

14

Capitolul II.  Mijloace tehnice de automatizare

A.  Elementele sistemelor automate şi telemecanice, destinaţia şi proprietăţile acestora

16

B.  Tuburi electronice şi ionice. Semiconductoare

23

C.  Redresoare, filtre, stabilizatoare, amplificatoare

40

D.  Relee

49

E.  Sisteme de măsurare la distanţă

57

Capitolul III.  Tehnica măsurărilor şi aparatele de măsurat

A.  Noţiuni fundamentale din domeniul metrologiei  şi al organizării serviciului

metrologic de stat

65

B.  Metodele fundamentale ale măsurărilor tehnice

67

C.  Aparate de măsurat tip pentru controlul automat

74

D.  Factorii care influenţează precizia măsurărilor tehnice

89

Capitolul IV.  Controlul automat al parametrilor termici al proceselor

A.  Probleme generale ale termometriei şi clasificarea termometrelor

91

B.  Termometre dilatometrice, bimetalice şi manometrice

92

C.  Termometre electrice cu rezistenţă

98

D.  Aparate termoelectrice

109

E.  Măsurarea umidităţii gazelor

114

Capitolul V.  Controlul automat al presiunii, nivelului, debitul şi cantităţii

A.  Metode şi aparate pentru măsurarea presiunii

117

B.  Controlul nivelului lichidelor şi al produselor pulverulente

136

C.  Măsurarea debitului lichidelor şi gazelor

148

D.  Aparate automate pentru măsurarea volumelor şi greutăţilor

165

E.  Înregistrarea şi evidenţa automată a producţiei

173

Capitolul VI.  Controlul automat al densităţii produselor lichide

A.  Metode tehnice de măsurare a greutăţii

177

B.  Densimetre cu cîntărire hidrostatică

179

C.  Densimetre piezometrice

183

D.  Densimetre picnometrice sau cu balanţă

198

E.  Aparate pentru măsurarea indirectă a densităţii

202

Capitolul VII.  Controlul automat al parametrilor proceselor tehnologice

A.  Metode conductometrice pentru măsurarea compoziţiei produselor

211

B.  Controlul concentraţiei ionilor de hidrogen

215

C.  Controlul umidităţii produselor pulverulente

222

D.  Controlul proceselor cu aparate fotoelectrice

224

Capitolul VIII.  Metode de control radioactive, cu ultrasunete şi alte

metode fără contact

A.  Metode de control radioactive. Generalităţi asupra radiaţiilor radioactive

234

B.  Metode de înregistrare a radiaţiilor şi contoare de radiaţii radioactive

235

C.  Aparate radioactive

239

D.  Metode de control cu ultrasunete

248

E.  Debitmetre electromagnetice

255

Capitolul IX.  Bazele reglării automate

A.  Noţiuni fundamentale din domeniul reglării automate

257

B.  Scurtă introducere în teoria reglării automate

262

C.  Scheme bloc ale sistemelor de reglare automată. Reacţii şi elemente de corecţie

(compensare)

272

D.  Clasificarea regulatoarelor automate

280

Capitolul X.  Elementele regulatoarelor automate

A.  Elemente de execuţie ale regulatoarelor

284

B.  Organele regulatoare

291

C.  Dispozitive auxiliare ale instalaţiilor de reglare

297

Capitolul XI.  Scheme şi construcţii de regulatoare automate

A.  Regulatele cu acţiune directă

301

B.  Regulatoare hidraulice

304

C.  Regulatoare pneumatice

312

D.  Regulatoare electrice şi electronice

334

E.  Regulatoare cu autoadaptare

345

Capitolul XII.  Principiile şi echipamentul decomandă automată şi la distanţă

A.  Destinaţia şi principiile comenzii automate şi la distanţă

347

B.  Echipamentul de comandă automată şi la distanţă

349

C.  Acţionarea de urmărire

358

D.  Comanda proceselor ciclice

360

Capitolul XIII.  Semnalizarea automată, comunicaţia şi dispecerizarea producţiei

A.  Semnalizarea în producţie

363

B.  Comunicaţia în producţie

365

C.  Automatizarea dirijării producţiei

366

D.  Dispecerizarea producţiei

372

Capitolul XIV.  Proiectarea şi exploatarea sistemelor automate

A.  Sarcinile şi tehnica proiectării sistemelor automate

374

B.  Panouri de control şi operative. Construcţia şi comutaţia acestora

378

C.  Deservirea sistemelor automate

385

D.  Problemele montării şi acordării sistemelor automate

386

Capitolul XV.  Exemple de automatizare a proceselor tehnologice din

industria alimentară

A.  Generalităţi

389

B.  Automatizarea proceselor tehnologice din fabricile de zahăr

391

C.  Automatizarea proceselor tehnologice din fabricile de spirt

414

D.  Automatizarea proceselor tehnologice din fabricile de bere

424

E.  Automatizarea proceselor tehnologice în industria conservelor şi a frigului

431

F.  Automatizarea proceselor tehnologice în industriile de produse zaharoase

şi de panificaţie

439

G.  Automatizarea proceselor tehnologice în industria morăritului

452

H.  Automatizarea proceselor tehnologice în industria uleiurilor vegetale

460

I.  Automatizări în industria cărnii şi a preparatelor de carne

472

J.  Indicaţii asupra unora din perspectivele automatizării în unele ramuri ale

industriei alimentare. Rolul maşinilor de calcul

477

Anexe (IA, IB, II, III, IV)

486

Bibliografie

510