CUPRINS

 

Capitolul 6. Ecuaţii diferenţiale

5

1. Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi

5

2. Ecuaţii diferenţiale de ordinul superior

22

Capitolul 7. Serii

39

1. Serii numerice

39

2. Serii funcţionale. Serii de puteri

55

3. Serii Fourier

67

Capitolul 8. Calculul integral al funcţiei de mai multe variabile

78

1. Integrala dublă

78

2. Integrala triplă

97

3. Integrale curbilinii

114

4. Integrale de suprafaţă

134

5. Câmpuri vectoriale şi scalare.

Formulele Gauss-Ostrogradschi şi Stokes

146

6. Integrale care depind de parametri

156

Capitolul 9. Teoria funcţiilor de o variabilă complexă

167

1. Funcţie complexă de o variabilă complexă.

Funcţii elementare şi analitice

167

2. Integrarea funcţiei de o variabilă complexă

183

3. Serii Taylor şi Laurent

194

4. Reziduul funcţiei

209

5. Aplicaţii

219

Capitolul 10. Calculul operaţional

230

1. Transformata Laplace. Proprietăţi de bază

230

2. Aplicaţiile calculului operaţional

243

Indicaţii şi răspunsuri

258

Anexă

327

Bibliografie

360