CUPRINS

 

Capitolul 1. Introducere în analiza matematică

5

1. Funcţie reală de o variabilă reală

5

2. Şiruri numerice

14

3. Limita funcţiei

27

4. Funcţii continue

46

5. Compararea funcţiilor infinit mari şi infinit mici

52

Capitolul 2. Calculul diferenţial ai funcţiei de o variabilă reală

61

1. Derivata funcţiei

61

2. Diferenţiala funcţiei

78

3. Teoreme despre funcţii derivabile. Formula Taylor

82

4. Regula l'Hospital

87

5. Extremele funcţiei

92

6. Concavitate şi convexitate. Asimptote

101

7. Studiul funcţiei şi construirea graficului ei

105

Capitolul 3. Numere complexe. Polinoame

109

1. Numere complexe

109

2. Polinoame. Funcţii raţionale

116

Capitolul 4. Calculul integral al funcţiei de o singură variabilă reală

122

1. Integrala nedefinită

122

2. Integrala definită

140

3. Integrale improprii

149

4. Aplicaţiile integralei definite

159

Capitolul 5. Calculul diferenţial al funcţiei de mai multe variabile reale

176

1. Funcţii de mai multe variabile. Limita şi continuitatea

176

2. Derivate parţiale. Diferenţiale

183

3. Extremele funcţiei de mai multe variabile

197

Indicaţii şi răspunsuri

210

Anexă

264

Bibliografie

306